PROJE SEYRİ

2016 Bademli Tatil Köyü İnşaat Çalışmalarından Bazı Görüntüler:

2016

Ocak 2015 Bademli Tatil Köyü İnşaat Çalışmalarından Bazı Görüntüler:

Ocak 2015

Haziran 2014 Bademli Tatil Köyü İnşaat Çalışmalarından Bazı Görüntüler: 

Haziran 2014

Ekim 2013

 

 

2012-2013 DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER

  • MAYIS 2011-MAYIS 2012 DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER
   1. Hayıtlı Koyu Kooperatifi ile müşterek sınırımıza ortalama 130 cm yüksekliğinde 320 mt taş duvar örülmüştür. Duvarın alanı yaklaşık 400 m2 dir.
   2. Bina temellerini sağlam zemine oturtan 80 cm genişliğinde örülen taş duvarların toplam alanı 370 m2' tir.
   3. Zemin katların taş duvar ile inşaası için yapılan betonarme temel hatlarınının üzerine 50 cm kalığında 200 m2 taş duvar örülmüştür.
   4. İnşa işleri programın gerisindedir.
   5. İnşaatların bitirme tarihi olan 2012 yılı sonuna inşaat işlerinin %30 oranında(14 Bina) gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
   6. Bu binaların tamamının bitiş tarihi olarak Haziran 2014 hedeflenmiştir.
   7. 26 Mayıs 2012 tarihinde Kırıkkale'de kooperatif merkezinde genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.Üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

............................................................................................................................................................................

   • 26 Eylül 2007 tarihinde Lider Yapı Kooperatifi ile Dikon Mühendislik ve Mimarlık Limited Şirketi arasında Arsa Karşılığı Proje ve İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.
   • Ekim 2007 tarihinde arazinin haritasının çıkarılması ve ağaç rölövesinin alınması işlemlerine başlanmıştır.
   • Aralık 2007 tarihinde proje hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
   • Trafo projesi yapılmış ve yeri onaylanarak Kurula sunulma aşamasına gelmiştir.
   • Zemin etüdü ve jeolojik rapor yaptırılmıştır.
   • Statik projeler hazırlanmaya başlanmıştır.
   • Alt yapı projeleri hazırlanmaya başlanmıştır.
   • Arıtma tesisi projesi hazırlanmaya başlamıştır.
   • 16 Eylül 2008 tarihinde projeler hazırlanarak Dikili Belediyesi aracılığıyla İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmuştur.
   • 1 Temmuz 2009 tarihinde Kurulda görüşülmüş ve ek istekler belirlenmiştir.
   • 24 Ağustos 2009 tarihinde Kurulda yeniden görüşülmüş ve hava fotoğrafları istenmiştir.
   • 24 Mart 2009 tarihinde Kurulda görüşülerek projenin uygun olduğuna karar verilmiştir.
   • İnşaat ruhsat alabilmek için gerekli olan elektrik, statik, mekanik, sıhhi tesisat ve ısıtma projeleri hazırlanmaya başlamıştır.
   • Alt yapı projesi İller Bankası tarafından onaylanmıştır.
   • Trafo projesi Bedaş tarafından onaylanmıştır.
   • Tüm ek projelerle birlikte Dikili Belediyesine inşaat ruhsat için başvurulmuştur.
   • 18 Aralık 2009 tarihinde inşaat ruhsatı alınmıştır.
   • 19 Aralık 2009 tarihinde üyelerin katılımı ile temel atma töreni yapıldı.
    • Tip A1 yapının temel hafriyatı yapıldı.
    • Koruma kararları doğrultusunda arazinin yapısını bozmadan yolların hafriyatına başlandı. İş Makinesi çalışması öncesinde yol aksları tüm araziye aplike edildi yerinde yapılan kontrollerle uygun olmayan noktalar revize edilerek yol aksı değiştirildi. Yol aksı aplikasyonu ve hafriyat çalışmaları birbirini takip eder şekilde defalarca kontrol edildi ve uygulamaya esas noktalar belirlendi.
    • Yol hafriyatları yerleşim planına uygun olarak eş yükselti eğrilerini takip eder şekilde, engebeli ve kayalık arazi şartlarında koruma planında belirlenen detaylar doğrultusunda 2010 yılı yaz aylarında devam etti. Bu çalışmalar sırasında yapıların yerleşimi de yol aksı revizyonlarına bağlı olarak defalarca değiştirilerek olması gereken noktalarına oturtuldu. Bütün bu çalışmaların tek amacı bitmiş ürün niteliğini yükseltmektir. Tesis bittiğinde sadece yapıların içi değil, arazi içinde yapıların ilişkileri ve arazi dışında tesisin çevreye olan etkisi de yüksek nitelikte olacaktır. Tesis, çevredeki sayısız kötü örnekte izlediğimiz gibi araziyi işgal edip kaplamadan, zarif bir şekilde yerleşmiş olacak. Bu sonuç, tesisimizi rakipleri arasında öne çıkaracak, öncelikle talep görecek ve verimli şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
    • Tamamlanan yol hafriyatları ile birlikte, konaklama birimlerinin temel hafriyatları yapıldı. Alt yapı tesisatının döşenebilmesi ve yol hafriyatlarının korunabilmesi için gerekli istinat duvarları örnekleri yapıldı
   • Arazide kullanma suyu bulunamaması nedeni ile deniz suyundan arıtma yoluyla tatlı su elde etmek amacıyla örnek arıtma cihazı ithal edilerek bölgede test edildi. Elde edilen tatlı suyun tahlil sonuçları içilebilir nitelikte olduğunu gösterdi. Sistemin bir büyük örneğinin kurulması amacı ile Danimarkalı imalatçı firma ile görüşerek sipariş verildi. Sistemin işletmeye alınabilmesi için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması için çalışmalar başlatıldı.
   • Alt yapı işleri ile ilgili gerekli tesisat malzemeleri şantiye’ye nakledildi.
   • İş planımıza göre öncelikle tüm alt yapı işleri bitirilip daha sonra üstyapı inşaatlarının tamamlanması hedeflenmiştir. Ancak arazi şartlarının zorluğu ve bölgedeki alt yapı eksikliği nedeni ile planlanan işler hesaplanan sürelerden daha fazla zaman almıştır.
   • Taş duvar işleri ile ilgili yörenin şartlarını ve uygun taş duvar detaylarını bilen Kozak bölgesi ustalarından bir gurubu ile anlaşmaya varılarak ön hazırlıklar yapılmıştır.
   • Termal sular ile ilgili kullanım şartlarına ilişkin kanundaki değişiklikler sonucu, bölgedeki termal su kaynaklarından faydalanma hakkını almak için MTA idaresinin açmış olduğu ihaleye katılınmıştır.
   • Üst yapı inşaatları için gerekli olan Kullanma suyu ve elektrik enerjisi için şu ana kadar yakın çevredeki projelerle iş birliği ortamı oluşmamıştır. Bu nedenle inşaat sürecinde yoğun olarak gerekecek su ve elektrik sağlama konusunda bağımsız çözümler arayışı bize ek zaman ve para kaybına neden olmuştur. Ancak tesis bittiğinde bu kaynaklar fazlasıyla gerekeceğinden kaynak ihtiyacının kalıcı olarak başlangıçta çözümü hedeflenmiştir.